FANDOM


Estudantes

Femininos:

Outros personagens femininos:

Masculinos:

Adultos

Kocho Shuyona

Genka Kunahito

Muja Kina

Enfermeira

Reina Nana

Natsuki Anna

Rino Fuka

Shiori Risa

Karin Hana

Kaho Kanon

Mida Rana

Kyoshi Taiso